Leveringsvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN

Willpro B.V. hanteert de meest recente metaalunievoorwaarden.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Bekijk de voorwaarden hier: