Disclaimer

Deze website is eigendom van Willpro B.V. Deze disclaimer geldt voor alle bezoekers en gebruikers van deze website, inclusief alle informatie, advies en/of diensten die door Willpro B.V. worden aangeboden door middel van deze website.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie die door middel van deze website wordt verstrekt bevat uitsluitend algemene informatie en is in geen geval advies. Willpro B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen gebruik te maken van deze website inclusief schade die veroorzaakt wordt door virussen en/of enige andere error, onnauwkeurigheden of weglaten van informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet, wangedrag of nalatigheid van Willpro B.V. Willpro B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van elektronisch communicatiemiddelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

Gelinkte websites

Deze website heeft diverse links naar externe websites. Willpro B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze gelinkte websites of de link naar deze websites. Ons privacy statement is ook niet geldig voor het opvragen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door deze gelinkte externe website.

Intellectueel eigendom

Indien anders omschreven, behoren alle rechten tot deze website en de informatie die de website bevat, inclusief de copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, Willpro B.V. toe.

Materiaal van derden

Willpro B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de content die geplaatst is door derden. Na kennis te hebben genomen van schadelijke of ongepaste inhoud, zal Willpro B.V. beoordelen of verwijdering is gerechtvaardigd. Willpro B.V. zal onmiddellijk reageren op verwijderingsverzoeken in het geval van materiaal dat duidelijk illegaal of inbreuk op (de) privacy is.